Informacje dla rezerwujących noclegi

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, że:

 

  1. Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy.
  2. Administratorem Państwa danych osobowych jest podmiot WELLNESS AND SPA WERONA S.C. Miejska Górka 2A, 57-340 Duszniki Zdrój, NIP 883-182-77-00
  3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu korzystania z usług noclegowych i usług turystycznych, oferowanych przez hotel, na podstawie Art. 6 ust. 1  lit. b) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  5. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres 3 lat.
  6. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do przenoszenia danych.
  7. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.